Disclaimer en privacyverklaring

Disclaimer

De helende diensten en informatie, aangeboden tijdens ieder willekeurig consult, door Dianne Kamphuis, zijn niet bedoeld als vervanging voor professionele medische en / of psychiatrische behandeling en advies.

Mijn behandelingen mogen dan ook nooit een vervanging zijn voor een arts, medicijnen, een regulier traject of andere therapieën. Het kan slechts een hele goede aanvulling zijn. 

U bent verantwoordelijk voor uw eigen medische behandeling en zorg. In alle gevallen is het raadzaam dat u doorgaat met de medische behandeling, zoals voorgeschreven door uw reguliere zorgverlener. Echter kan een behandeling een positieve aanvulling op de reguliere medische zorg zijn en op uw welbevinden.

Ik (Dianne Kamphuis) ben niet verantwoordelijk voor de keuzes of beslissingen die u neemt als gevolg van dat wat er in de zitting / het consult gebeurd of besproken is.​

Op het moment dat u een afspraak maakt verklaart u akkoord te gaan met deze voorwaarden.

 

PRIVACYVERKLARING DIANNE KAMPHUIS

Je wilt grip hebben op de online sporen die je nalaat en weten wat er met je gegevens gebeurt. Dat vind ik ook logisch, dus is deze onderstaande privacyverklaring met zorg opgesteld. 

Bezoek je mijn site, mail je mij of neem je op een andere manier contact met me op, dan ontvang ik persoonsgegevens van je. Het zijn er misschien niet veel, maar ik bewaar en verwerk die gegevens van je wel. Daarom kun je in deze privacyverklaring lezen waarom dat gebeurt, wat er met je gegevens gebeurt en hoe je ze kunt aanpassen of laten verwijderen.

Het is verplicht deze privacyverklaring in begrijpelijke woorden te schrijven, een eis waar ik als tekstschrijver helemaal achter sta. Eigenlijk zou dat voor elk document moeten gelden en in ieder geval voor de zogenoemde kleine lettertjes en de algemene voorwaarden.

 

 

Ben je jonger dan 16 jaar?

Als je jonger bent dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om mijn website, producten en diensten te gebruiken.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Dianne Kamphuis: verwerkt je persoonsgegevens zodra je contact met mij opneemt. Dat kan zijn doordat je je inschrijft voor mijn nieuwsbrief, het contactformulier invult, mij belt of e-mailt of als je bij mij een workshop volgt of mij inhuurt als coach / medium / healer / opveerkracht.

Dat betekent dat ik een of meer van de volgende persoonsgegevens van je verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je mij geeft, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer.
 • Geboortedatum.

Waarom verwerk ik de persoonsgegevens?

Grofweg heb ik twee redenen waarvoor ik je persoonsgegevens nodig heb. De eerste reden is dat ik ze gebruik om contact met je te kunnen onderhouden, bijvoorbeeld om te kunnen bellen, mailen of post toe te sturen. De tweede reden is dat ik ze gebruik om bezoekersgedrag te analyseren om mijn website verder te verbeteren.

 

 

Wat doe ik niet met je gegevens?

Ik verkoop je gegevens niet en geef ze niet door aan anderen. Ook gebruik ik ze niet om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen of om besluiten te nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dat wil zeggen dat ik geen gebruik maak van computerprogramma’s of –systemen waar geen mens meer aan te pas komt.

Met welke derde partijen deel ik je persoonsgegevens?

Normaliter ben ik de enige die toegang heeft tot je gegevens. Maar er zijn derde partijen die toegang hebben tot je gegevens of een deel daarvan. Dat is alleen het geval als de wet daartoe verplicht of als dat voor mij noodzakelijk is om mijn bedrijf goed te kunnen uitvoeren.

Het gaat om de volgende ‘derden’:

 • De website hoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
 • De nieuwsbriefsoftware, voor het kunnen verzenden van de digitale nieuwsbrief

Wat doe ik met een nieuwsbrief?

Via mijn site kun je je mogelijk inschrijven voor mijn nieuwsbrief of voor een sessie / consult / workshop / training . Om zeker te zijn van jouw toestemming gebruik ik daarvoor het dubbele opt-in systeem. Dit betekent dat je na je aanmelding een extra e-mail krijgt op het e-mailadres dat je hebt opgegeven. In deze mail vraag ik je om je toestemming te bevestigen. Bij elke mail of nieuwsbrief die ik verstuur heb je de mogelijkheid je weer af te melden.

Daarnaast plan ik soms e-mails in die je automatisch ontvangt nadat je je hebt ingeschreven voor een sessie of nieuwsbrief voor mij.

 

 

Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens?

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik je gegevens verzamel.

Oftewel:

 • Heb je je ingeschreven voor mijn nieuwsbrief? Dan bewaar ik je persoonsgegevens zolang je je niet uitschrijft.
 • Ben je klant of klant geweest? Dan bewaar ik je persoonsgegevens tot twee jaar na het laatste, noodzakelijke, zakelijke contact.
 • Hebben we om een andere reden zakelijk contact? Dan verwijder ik je persoonsgegevens uiterlijk twee jaar na het laatste contact.

Er is een uitzondering: als ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

 

 

Hoe beveilig ik persoonsgegevens?

Dianne Kamphuis neemt de bescherming van je gegevens serieus. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Dianne Kamphuis.

Wil je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Natuurlijk kun je je persoonsgegevens inzien, corrigeren of (laten) verwijderen.

De gegevens waarmee je staat ingeschreven in de nieuwsbrief kun je zelf inzien, aanpassen of verwijderen via de link onderaan die nieuwsbrief. Neem contact met me op als je andere gegevens wilt aanpassen. Ik reageer uiterlijk binnen vier weken op je verzoek, waarschijnlijk sneller, maar ja, ik ben ook wel eens op vakantie of om andere redenen niet goed bereikbaar

Mocht, om welke reden dan ook, gegevens op straat komen, bv door hackers, dan zal ik de Autoriteit Persoonsgegevens inlichten.